فیلمهای آموزشی کلیه بخشهای سایت
آموزش ساخت حساب کاربری

 

آموزش بخشهای مختلف حساب کاربری 

 

آموزش شارژ حساب کاربری و واریز در سایت

 

 آموزش برداشت جاییزه و کش اوت

 

آموزش ارسال تیکت و مکاتبه با پشتیبان سایت

 

 آموزش جامع پیش بینی در سایت

 

آموزش ارسال و تایید احراز هویت در سایت

 

آموزش زیرمجموعه گیری و دعوت از دوستان به سایت

 

آموزش تاریخچه ورزشی و نتیجه پیش بینی

  جهت تماشای ویدئو آموزشی کلیک کنید

 

آموزش بخش پخش زنده مسابقات ورزشی